เว็บไซต์
ไฟล์ดาวน์โหลด
เว็บบอร์ด
สื่อมัลติมีเดีย
เอกสารดาวน์โหลด
ปฏิทินกิจกรรม
หมวดหมู่
ข้อมูลติดต่อ
บทความ
ข่าวฟีด
Tags

pdf กรมสุขภาพจิต ขอเชิญส่งผลงานคลิปวีดีโอสั้นเข้าร่วมประกวดภายใต้หัวข้อเรื่อง "สุขใจ..ไม่สูญเสีย" Popular

By 152 ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด

กติกา เงื่อนไขและใบสมัครการประกวดคลิปวิดีโอสั้น.pdf

กรมสุขภาพจิต ขอเชิญส่งผลงานคลิปวีดีโอสั้นเข้าร่วมประกวดภายใต้หัวข้อเรื่อง "สุขใจ..ไม่สูญเสีย"
--------------------------------------------

ผู้มีสิทธิ์ส่งผลงานเข้าประกวด : นักศึกษา และประชาชนทั่วไป 
ประเภทการรับสมัคร : แบบเดี่ยว(บุคคล) หรือแบบกลุ่ม 

เงื่อนไขและข้อกำหนดการส่งผลงานเข้าประกวด

- สร้างสรรค์งานในหัวข้อ "สุขใจ..ไม่สูญเสีย" สะท้อนความจริงของความสุข ความทุกข์ เชื่อมโยงกับความสูญเสีย (เน้นการทำร้ายตนเอง) 
- ไม่จำกัดรูปแบบ สไตล์ เทคนิคใช้ความคิดสร้างสรรค์ได้อย่างอิสระ ความยาวไม่เกิน 3 นาที 
- ส่งผลงานเข้าประกวดเป็นแบบบุคคลหรือแบบทีมก็ได้ โดยหนึ่งทีมส่งได้ไม่เกิน 2 เรื่อง
- ส่งผลงานในรูปแบบ File Video (.MP4 ขนาด 1920x1080) โดยอัพโหลดไฟล์บน เว็บไซต์ฝากไฟล์ เช่น Google Drive, Wetransfer, Dropbox หรือจะส่งเป็นแผ่น DVD Data File หรือ USB Drive ก็ได้
- ภาพนิ่ง ฟุตเทจ เพลงประกอบ ส่วนประกอบต่างๆ ในผลงาน จะต้องถูกต้องลิขสิทธิ์ หรือ มีการซื้อขายอย่างถูกต้องชัดเจนจากผู้สร้างสรรค์ผลงาน ทั้งนี้ ผู้ส่งผลงานต้องรับผิดชอบ หากผลงานนั้นละเมิดลิขสิทธิ์อื่นใดของบุคคลอื่น

- ผู้ส่งผลงานต้องกรอกแบบฟอร์มการส่งผลงานเข้าประกวดตามที่กำหนดไว้ให้ชัดเจน

- ผลงานที่ได้รับรางวัล ลิขสิทธิ์จะเป็นของกรมสุขภาพจิต ภายในระยะเวลา 1 ปี นับแต่ประกาศผลการตัดสินรางวัล หลังจากนี้ จะถือเป็นลิขสิทธิ์ร่วมระหว่างผู้ผลิตงานนั้น

- กรมสุขภาพจิต ขอสงวนสิทธิ์ในการเผยแพร่ผลงานที่ผ่านเข้ารอบตามแต่เห็นสมควร

- การตัดสินของคณะกรรมการคัดเลือกและตัดสินถือว่าเป็นที่สิ้นสุด จะอุทธรณ์มิได้

- กำหนดการการส่งผลงาน ระหว่างวันที่ 15 เมษยาน –30 มิถุนายน 2562 

- ส่งผลงานได้ทาง

  (1) ทางไปรษณีย์ ส่งมาที่ กลุ่มงานสื่อสารและประชาสัมพันธ์ สำนักวิชาการสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต  ถนนติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 (หากผลงานที่ส่งเกินกำหนดเวลา จะไม่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกและตัดสินจะถือเอาวันที่ลงตราประทับของไปรษณีย์ และจะไม่ รับผิดชอบใดๆ ในการสูญหายและเสียหาย)

  (2) ทาง e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

- ประกาศผลผู้ผ่านเข้ารอบ วันที่ 5 กรกฎาคม 2562

- เผยแพร่ผลงานที่ผ่านเข้ารอบ ระหว่างวันที่ 6-19 กรกฎาคม 2562 (ให้คะแนนยอดไลค์ ยอดแชร์) 

- ประกาศผลผู้ชนะการประกวดวันที่ 20 กรกฎาคม 2562 โดยดูผลการตัดสินได้ทาง แฟนเพจกรมสุขภาพจิต

รางวัลการประกวด

รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล รางวัลละ 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
รางวัลพิเศษ จำนวน 2 รางวัล รางวัลละ 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

ติดต่อสอบถาม : กลุ่มงานสื่อสารและประชาสัมพันธ์ สำนักวิชาการสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
โทร. 081-986-7309 , 092-267-2253, 0-2590-8020

poster ประกวดคลปวดโอ สขใจ ไมสญเสย-1

poster ประกวดคลปวดโอ สขใจ ไมสญเสย-2