เว็บไซต์
ไฟล์ดาวน์โหลด
เว็บบอร์ด
สื่อมัลติมีเดีย
เอกสารดาวน์โหลด
ปฏิทินกิจกรรม
หมวดหมู่
ข้อมูลติดต่อ
บทความ
ข่าวฟีด
Tags

×

คำเตือน

Failed deleting colorize0b1bf27c4fc329763091878bf05055a6ffffff80548722.png
Failed deleting af5d792fd842b600bcdf31a22006bbbe.css
Failed deleting 4a813cd1b990d7c3d0a8da0f54931362.css
Failed deleting 3adf6fce097a798e88e13ef398436fe8.css
Failed deleting 55657edfc91f59dff8e3f7f207f274d2.css
Failed deleting a8a74fccab7c232a342d33da296fdd5f.css
Failed deleting da5365e1372a5177006451045f5e5af8.css
Failed deleting 95bed153e5e561e217d669e000bbe810.css
Failed deleting 937b0b4173e1988a297b4045338a3936.css
Failed deleting 2d8c7a3c5e97696593f7e5303f1d524b.css
Failed deleting 5ed4d93ac6ca909c8015e535b62b26e3.css
Failed deleting f0f101dc17d589eb47aee4a705343f37.css
Failed deleting 0427ad7fdaaa530fb02bbcd3fbb3e0e0.css
Failed deleting 22840bb1b4b48c427691cb635bc0d41b.css
Failed deleting 6697d28f15ed97e3ccc26cea33c41739.css
Failed deleting 70d447a1aeabda759debf2704cf08e65.css
Failed deleting 22715122b2a5af38271aeff2d638ad30.js

 

 

กรมสุขภาพจิต ตั้งคลินิก“หมอใจภาคสนาม” ที่ห้างเทอร์มินอล 21 เผยรอบ 6 วัน พบ “274 คน” ทุกข์ใจ!! ต้องติดตาม

            กรมสุขภาพจิต ตั้งคลินิกหมอใจภาคสนาม ประจำที่ห้างเทอร์มินอล 21 คล้ายเป็นรพ.จิตเวชขนาดย่อย จัดผู้เชี่ยวชาญหลายสาขา พร้อมเวชภัณฑ์ยาจำเป็น ประจำการ 2 สัปดาห์ เพื่อบริการเป็นเพื่อนใจประชาชนทุกคนในห้างตลอดวันทำการ เริ่มวันนี้เป็นต้นไป พร้อมปรับการทำงานเชิงรุกเข้าชุมชนในโคราชให้ทั่วถึงกลุ่มที่ได้ผลกระทบ เผยผลปฏิบัติการทีมเอ็มแคทรอบ 6 วัน ตรวจคัดกรองพบผู้มีความเครียด 274 คน ต้องดูแลต่อเนื่อง เป็นกลุ่มญาติผู้เสียชีวิต ผู้บาดเจ็บและญาติมากที่สุด

          นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต อธิบดีรมสุขภาพจิต ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับความคืบหน้าของการจัดบริการดูแลสุขภาพจิตแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุกราดยิงที่จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 8 -9 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมาว่า ผลการดำเนินงานของทีมเยียวยาจิตใจในภาวะวิกฤติ หรือทีมเอ็มแคท ( MCATT) ในรอบ 6 วันมานี้ ได้ให้บริการดูแลตรวจคัดกรองปัญหาสุขภาพจิต ในกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับผลกระทบตามแผนการที่กำหนด   ยอดสะสมตั้งแต่วันที่ 8-13 กุมภาพันธ์ 2563 พบผู้ที่มีความเครียดสูง ต้องได้รับการดูแลประคับประครองจิตใจอย่างต่อเนื่องรวมทั้งหมด 274 คน คิดเป็นร้อยละ 13.09 ของจำนวนที่ได้รับการตรวจทั้งหมด 2,093 คน โดยเป็นกลุ่มญาติของผู้เสียชีวิต กลุ่มผู้บาดเจ็บและญาติ มากที่สุดจำนวน 118 คน เป็นกลุ่มผู้ที่อยู่ภายในห้างเทอร์มินอลและผู้ที่เห็นเหตุการ์ในวันเกิดเหตุ จำนวน 114 คน   ที่เหลืออีก 42 คน เป็นประชาชนที่เครียดจากการติดตามข่าวสารตามสื่อต่างๆตั้งแต่วันเกิดเหตุ  

          นายแพทย์เกียรติภูมิกล่าวว่า ในส่วนของการดูแลผู้ประสบเหตุการณ์ครั้งนี้ ดำเนินการในกลุ่มของญาติผู้เสียชีวิตและกลุ่มที่บาดเจ็บและญาติครบ 100 เปอร์เซ็นต์แล้ว ส่วนในกลุ่มที่ต้องเร่งดำเนินการให้ครบถ้วนโดยเร็วคือตัวประกัน กลุ่มผู้อยู่ในห้างเทอร์มินอล 21 และผู้เห็นเหตุการณ์ที่จุดเกิดเหตุอื่นๆ ซึ่งขณะนี้จัดบริการได้ถึงตัวได้ร้อยละ 39 หรือประมาณ 1 ใน 3 ของจำนวนที่คาดว่าจะมีประมาณ 1,800 คน  

“ในวันนี้ กรมสุขภาพจิตได้ปรับแผนการทำงานเชิงรุกออกเป็น 2 ส่วน ส่วนแรกคือ ได้ตั้งคลินิกหมอใจภาคสนาม ประจำที่ห้างเทอร์มินอล 21 คล้ายเป็นรพ.จิตเวชขนาดย่อย ตั้งอยู่ที่ชั้น G ของห้าง   จัดผู้เชี่ยวชาญหลายสาขา ทั้งจิตแพทย์ นักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห์ พยาบาลจิตเวช เภสัชกร เป็นต้น พร้อมเวชภัณฑ์ยาจำเป็น   ในเบื้องต้นประจำการ 2 สัปดาห์ก่อน   เพื่อบริการทั้งตรวจความเครียด ปรึกษาปัญหาทางจิตใจต่างๆฟรี เพื่อเป็นเพื่อนใจให้แก่ผู้ที่อยู่ภายในห้างทุกคนทั้งผู้ประกอบการ ผู้ที่เข้าไปช็อปปิ้ง   ตลอดวันทำการอย่างเต็มที่   เริ่มตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป พร้อมทั้งให้รพ.จิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์สำรองเตียงไว้ 20 เตียง เพื่อรองรับในรายที่จำเป็นต้องได้รับการดูแลเป็นกรณีพิเศษ และสามารถขยายเพิ่มได้อีกหากจำเป็น” นายแพทย์เกียรติภูมิกล่าว

          สำหรับส่วนที่ 2 คือ การเร่งขยายผลบริการให้ครอบคลุมชุมชนในจังหวัดนครราชสีมา เพื่อให้ครอบคลุมประชาชนที่ได้รับผลกระทบครั้งนี้ให้ได้มากที่สุดเท่า   โดยได้ร่วมมือกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา จัดบริการตรวจคัดกรองความเครียดใกล้บ้านที่สุดคือ ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(รพ.สต.)ทุกแห่ง รวมทั้งให้อาสาสมัครสาธารณสุขสุข ร่วมค้นหาผู้ที่มีปัญหาทางจิตใจหลังเกิดเหตุการณ์ เพื่อส่งเข้ารับการตรวจประเมินที่รพ.สต. และจัดระบบการดูแลรายที่มีอาการรุนแรงอย่างต่อเนื่องตามมาตรฐานที่กำหนด

          นายแพทย์เกียรติภูมิ กล่าวต่อไปว่า สำหรับการดูแลจิตใจในช่วงนี้ หลังจากเหตุคลี่คลายไปแล้ว   ขอให้ประชาชนใช้ชีวิตตามปกติ สามารถไปเที่ยวพักผ่อนที่ห้างสรรพสินค้าได้เหมือนเดิม ผู้ที่มีโรคประจำตัวทั้งทางกายและทางจิต ขอให้กินยาอย่างต่อเนื่อง อย่าขาดยา ในส่วนของประชาชนทั่วไป หากประชาชนรายใด มีอาการไม่สบายใจ เช่นปวดศีรษะ นอนไม่หลับ ฝันร้าย เห็นภาพร้ายๆผุดขึ้นมาบ่อยๆ หรือได้ยินเสียงเหตการณ์วนเวียนก้องอยู่ในหูบ่อยๆ รู้สึกไม่อยากพูดคุยกับใคร อารมณ์หงุดหงิดง่าย อ่อนเพลีย หายใจไม่ค่อยอิ่ม  อย่าทนอมทุกข์ไว้ เนื่องจากจะทำให้ความเครียดสะสม  ขอให้ไปรับริการที่สถานพยาบาลใกล้บ้านทุกแห่ง รวมทั้งที่รพ.จิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์   หรือโทรขอรับคำปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญที่รพ.จิตเวชนคราชสีมาฯ หมายเลข 0 -4423-3999 หรือที่สายด่วนสุขภาพจิต 1323 ตลอด24 ชั่วโมง

                                                       *************************************             14 กุมภาพันธ์ 2563

                                                         

 

 

 

เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก