เว็บไซต์
ไฟล์ดาวน์โหลด
เว็บบอร์ด
สื่อมัลติมีเดีย
เอกสารดาวน์โหลด
ปฏิทินกิจกรรม
หมวดหมู่
ข้อมูลติดต่อ
บทความ
ข่าวฟีด
Tags

1DSC 0001DSC 0002DSC 0004DSC 0005DSC 0006DSC 0007

 

จัดโครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมด้านการเกษตร สำหรับฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยจิตเวช

          โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ จัดประชุม ครั้งที่ 1/2562 โครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมด้านการเกษตร สำหรับฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยจิตเวชตามทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเตรียมความพร้อมในการตรวจเยี่ยม และตรวจประเมินรับรองมาตรฐาน Green & Clean  โดย แพทย์หญิงมันฑนา  กิตติพีรชล  นายแพทย์เชี่ยวชาญ เป็นประธานคณะกรรมการฯ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 ณ อาคารอาชีวิบำบัด (ECT) โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“ชาวจิตเวชนครสวรรค์ร่วมส่งเสริมการแต่งกายตามเทศกาลสำคัญของจังหวัดนครสวรรค์”

นายแพทย์ธิติพันธ์  ธานีรัตน์  ผู้อำนวยการ และบุคลากรโรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ ร่วมแต่งกายชุดจีนประยุกต์ เนื่องจากการจัดงานสืบสานประเพณีแห่เจ้าพ่อ เจ้าแม่ปากน้ำโพ ฉลองเทศกาลตรุษจีนปากน้ำโพ ประจำปี พ.ศ.2562 ระหว่างวันที่ 29 มกราคม -                 9 กุมภาพันธ์ 2562 ตามที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์ ได้ส่งเสริมการแต่งกายด้วยผ้าไทยและตามเทศกาลสำคัญของจังหวัดนครสวรรค์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดนครสวรรค์  

 

 

150986162 1985944328107264 9060072625732059136 nDSC 0001DSC 0002DSC 0003

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จัดโครงการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการดูแลผู้ป่วยโรคจิตเภทมุ่งสู่ความเป็นเลิศ

โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ จัดโครงการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการดูแลผู้ป่วยโรคจิตเภทมุ่งสู่ความเป็นเลิศ ระยะที่ 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อวิเคราะห์ปัญหาและวางแผนการดูแลผู้ป่วยโรคจิตเภททั่วไป และผู้ป่วยโรคจิตเภทซับซ้อน วันที่ 5-6 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุม 5  โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์

 

 

 

DSC 0001DSC 0002DSC 0003DSC 0004DSC 0005DSC 0006DSC 0007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“จิตเวชนครสวรรค์ร่วมจัดนิทรรศการสวท.สัญจร”

          โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ ร่วมกับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนครสวรรค์ FM 93.25MHz  จัดนิทรรศการ และสนับสนุนวิทยากร ให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม “สวท.สัญจร ป้องกันยาเสพติด” เรื่องของพิษภัยและการป้องกันยาเสพติด เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562  ณ  โรงเรียนโกรกพระ อ.โกรกพระ จ.นครสวรรค์

 

 

สวท.สญจร 0004สวท.สญจร 0008สวท.สญจร 0012สวท.สญจร 0015สวท.สญจร 0017

 

 

 

 

 

 

 

 

ต้อนรับคณะตรวจราชการจากกรมสุขภาพจิต

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562  นายแพทย์ธิติพันธ์  ธานีรัตน์  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ พร้อมคณะผู้บริหาร ต้อนรับนายแพทย์เกียรติภูมิ  วงศ์รจิต อธิบดีกรมสุขภาพจิต และคณะตรวจราชการ เพื่อตรวจเยี่ยมชมผลการดำเนินงานโรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ และศูนย์สุขภาพจิต ที่ 3 ที่เป็นไปตามเจตนารมณ์ของอธิบดีกรมสุขภาพจิต จากนั้นร่วมปลูกต้นการบูร (ต้นไม้ประจำกระทรวงสาธารณสุข) และเยี่ยมชมหน่วยบริการต่างๆ เพื่อการพัฒนางานบริการให้ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการเข้ารับบริการ ณ  โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์

 

1DSC 0004DSC 0008DSC 0010DSC 0012DSC 0013DSC 0017DSC 0018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก